Nieuws

Nieuwe Secretaris

Na ruim tien jaar heeft Monique van den Berkmortel op 1 januari 2024 afscheid genomen als secretaris van de Dorpsraad Zeilberg. Namens ons allen hartelijk bedankt Monique voor jouw jarenlange inzet. Het bloemetje staat dan ook nauwelijks in verhouding voor de vele uren vrije tijd die je voor Zeilberg hebt opgeofferd. Gelukkig hebben wij in …
Ga door met het lezen van Nieuwe Secretaris

Rabo Clubsupport Stemcampagne

Aanstaande maandag gaat de Rabobank Clubsuppport Stemcampagne weer van start. Dorpsraad Zeilberg heeft besloten om dit jaar de opbrengst daarvan ten goede te laten komen aan de werkgroep Zeilbergs Historisch Erfgoed en Stichting Pompidom. Beide clubs behoeven natuurlijk weinig uitleg. ZHE verzamelt materiaal over de historie van de Zeilberg. Pompidom deelt gratis speelgoed uit aan …
Ga door met het lezen van Rabo Clubsupport Stemcampagne

Clown Makkie te gast op Zeilberg Kermis.

Dorpsraad Zeilberg heeft Clown Makkie bereid gevonden om Zeilberg Kermis op te leuken met zijn aanwezigheid. Op Zondag 6 Augustus zal hij tussen 4 en 7 uur over de kermis wandelen en kinderen vermaken verbluffende ballon-creaties. Jong en oud zal hij verbazen met onwaarschijnlijke goocheltrucs. Kom gerust even kijken.

Opknapbeurt voor het wandelpad rond de Clarinet

In opdracht van de Gemeente Deurne is deze week begonnen om het wandelpad rond De Clarinet en Blokhut een grondige opknapbeurt te geven. Het wandelpad was natuurlijk de laatste jaren door een gebrek aan onderhoud nagenoeg onzichtbaar geworden en op sommige plekken zelfs helemaal overwoekerd door onkruid. Dat was voor inwoners van Zeilberg en de …
Ga door met het lezen van Opknapbeurt voor het wandelpad rond de Clarinet

Motie:Woningbouw locaties voor starters en ouderen Zeilberg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juni 2023 zal Onafhankelijke Groep Deurne (OGD)een motie indienen, waarbij het college wordt gevraagd om de mogelijkheden voorwoningbouwlocaties en/of grondexploitaties in Zeilberg te onderzoeken. Aanleiding was een overleg dat KBO Zeilberg eind vorig jaar had met o.a. de gemeente enBergopwaarts, waarin zij hun zorgen uitten over voldoende levensloopbestendige woningenin …
Ga door met het lezen van Motie:Woningbouw locaties voor starters en ouderen Zeilberg

Rondje Zeilberg

De Dodenherdenking Zeilberg op 4 Mei is weer achter de rug. Zeer druk bezocht zowel voor en na in Den Draai als bij het oorlogsmonument bij de Clarinet. Met name de deelname van de kinderen van groep 7 en 8 was indrukwekkend. Voor diezelfde kinderen van groepen 7 en 8 organiseert de Werkgroep Dodenherdenking jaarlijks …
Ga door met het lezen van Rondje Zeilberg

URGENT: Woningen…, waar en wanneer?

De behoefte aan (levensbestendige) woningen voor ouderen is groot, ook in Zeilberg. Maar ook is er een enorme behoefte aan doorstroom- en aan starterswoningen. Het bestuur van de KBO-Zeilberg heeft dit onlangs maar weer eens onder de aandacht gebracht tijdens een overleg met de Gemeente Deurne en Bergopwaarts. Die nood wordt ook bij die organisaties …
Ga door met het lezen van URGENT: Woningen…, waar en wanneer?

Dodenherdenking Zeilberg 2022

Jaarlijks krijgt de Werkgroep Dodenherdenking Zeilberg ook medewerking van een aantal achtstegroepers en ook jaarlijks gaat (een deel van) de werkgroep met alle leerlingen van groep acht tijdens een fietstocht langs bijzondere locaties in Zeilberg die direct verband houden met de Tweede Wereldoorlog. Op woensdag 11 mei jl. was het weer zover. Voorafgaand aan de …
Ga door met het lezen van Dodenherdenking Zeilberg 2022

Aardappelactie 2022

Komend najaar organiseert Dorpsraad Zeilberg samen met Agrarisch Zeilberg weer de jaarlijkse aardappelactie. Je kunt met je vereniging een leuk bedrag verdienen voor relatief weinig werk. Verenigingen die geinteresseerd zijn om dat dit jaar op zich te nemen kunnen contact opnemen met Monique van den Berkmortel of natuurlijk met een van de andere leden van …
Ga door met het lezen van Aardappelactie 2022

Lintje voor Sjef van Ooij

Namens Dorpsraad Zeilberg van harte gefeliciteerd. De heer Sjef van Ooij was en is nog steeds heel actief in de gemeenschap van Zeilberg. Hij wordt gezien als een gemeenschapsman, een bruggenbouwer, een klankbord voor Deurne en voor Zeilberg in het bijzonder. Al ruim 35 jaar is hij betrokken geweest bij bijna elke grote activiteit welke …
Ga door met het lezen van Lintje voor Sjef van Ooij