Home

SAMEN

1800 inwoners op 87 ha. vormen de Zeilberg. Een groot en divers agrarisch gebied en een kern met voorzieningen. Faciliteiten die voor 0 tot 100 jaar belangrijk zijn: Ontmoeten, Bewegen en School. Waar werk is in allerlei sectoren: zorg, horeca, tal van ondernemingen waaronder natuurlijk de agrarische bedrijven. Zeilberg kent ook een rijk verenigingsleven wat muziek, sport, hobby en gezelligheid geeft. De Dorpsraad behartigd de belangen van de inwoners van Zeilberg. En dat doen we samen. Met en voor elkaar.

Om samen aan die leefbaarheid te kunnen bouwen én onderhouden zijn we betrokken.

BETROKKEN

Betrokken zijn betekent aandacht hebben voor wat er speelt. Dat kunnen grotere evenementen of feesten zijn maar ook klachten van overlast, of zorgen in een straat of buurt. We werken samen met (sociale) partijen: gemeente, politie, wijkwerk, school en (vrijwilligers)organisaties. Door contact te leggen en te onderhouden, via sociale media, onze website, maar zeker ook door er gewoon ‘te zijn’ weten we wat er speelt in ons dorp. De Dorpsraad informeert maar haalt ook informatie op. Een vooruitziende blik. Wat heeft de Zeilberg nodig in de toekomst en hoe komen we daar samen? De Dorpsraad is kartrekker in diverse initiatieven en ondersteunt nieuwe ideeën vanuit de inwoners. Dat doen we met positieve energie, openstaan voor nieuwe ideeën, en vanuit gelijkwaardigheid. Met behoud van onze identiteit, onze molen, historische panden, monumenten, prachtig buitengebied maar vooral het karakter van ons dorp, de inwoners. Dat we er zijn, voor elkaar!

Zo komen we samen in beweging.

IN BEWEGING

In 1384 wordt de Zeilberg voor het eerst in officiële documenten benoemd. En wat is er sindsdien veel veranderd. Ook deze tijd kent zijn uitdagingen en kansen. Ouderen willen en kunnen thuis blijven wonen, jongeren willen betaalbaar huren of kopen in de Zeilberg. Eenzaamheid onder veel mensen groeit. Veel mensen verlangen naar contact, erkenning en waardering. Gezond en vitaal betekent ook met oog voor elkaar, en met respect voor elkaar. En daar staan we voor:

Samen Zijn we betrokken en in beweging