Motie:Woningbouw locaties voor starters en ouderen Zeilberg

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juni 2023 zal Onafhankelijke Groep Deurne (OGD)een motie indienen, waarbij het college wordt gevraagd om de mogelijkheden voorwoningbouwlocaties en/of grondexploitaties in Zeilberg te onderzoeken. Aanleiding was een overleg dat KBO Zeilberg eind vorig jaar had met o.a. de gemeente enBergopwaarts, waarin zij hun zorgen uitten over voldoende levensloopbestendige woningenin …
Ga door met het lezen van Motie:Woningbouw locaties voor starters en ouderen Zeilberg