URGENT: Woningen…, waar en wanneer?

De behoefte aan (levensbestendige) woningen voor ouderen is groot, ook in Zeilberg. Maar ook is er een enorme behoefte aan doorstroom- en aan starterswoningen. Het bestuur van de KBO-Zeilberg heeft dit onlangs maar weer eens onder de aandacht gebracht tijdens een overleg met de Gemeente Deurne en Bergopwaarts. Die nood wordt ook bij die organisaties gezien, maar er wordt aan de Zeilbergse gemeenschap gevraagd om meer duidelijkheid over die behoefte. Daarom verzocht de KBO de Dorpsraad een avond te beleggen in Den Draai en die vond dinsdag 21 maart jl. plaats.

Doorstroom

Veel ouderen wonen nu in een grote woning, terwijl de kinderen al lang het huis uit zijn. Ze beslaan dus woonruimte die eigenlijk niet meer nodig is. En dat terwijl het water tot de lippen staat bij jongeren in Zeilberg. Die staan inmiddels bijna tien jaar op een ‘wachtlijst’ en zien door de loting bij toewijzing van een sporadisch vrijkomende woning ook nog eens mensen van buiten die de gelukkigen zijn. Feit is dat er per beschikbare woning in Zeilberg zo’n zeshonderd mensen mee loten! Een gevoel van frustratie is daardoor het gevolg en die laat zich steeds meer horen! 

Vertrek uit Zeilberg

Gevolg van het grote woningtekort in Zeilberg is dat steeds vaker gekozen wordt om Zeilberg dan maar te verlaten. De jongeren vestigen zich elders in Deurne, omdat daar nog wel gebouwd wordt. Maar die stap heeft ook weer gevolgen, want deze jonge mensen komen elders dan ook tot het stichten van een gezinnetje en dat betekent weer dat de school in Zeilberg, maar ook allerlei verenigingen het met steeds minder aanvulling moet doen.

Leefbaarheid

De leefbaarheid van de Zeilbergse kern dreigt daarmee weg te vallen. Een kreet die al vaak geuit is, maar die dreiging wordt nu toch wel erg reëel! 

De behoefte aan woningen is in Zeilberg echt enorm. Het is niet raar dat jongeren eigenlijk veel liever in het eigen dorp willen blijven wonen, maar gewoon geen kant op kunnen. 

Het gaat dan niet alleen om sociale woningbouw, maar ook om starterswoningen op de koopmarkt. 

Recente bouwactiviteiten

Menigeen zal bij het lezen van deze noden denken aan de woningen die onlangs in de Irenestraat gebouwd zijn. Mooie huizen, maar absoluut geen starterswoningen! Bovendien zijn daar veel mensen van buiten de Zeilberg in komen wonen. 

Ook het Christinaplantsoen kan dan genoemd worden, maar daar zijn hoofdzakelijk oude woningen vervangen en is amper extra woonruimte gecreëerd! Wel zijn het woningen die levensbestendig zijn en dat is waar veel behoefte aan bestaat. Niet voor niets wordt regelmatig met een jaloerse blik naar Liessel en de St. Jozef-parochie gekeken waar de bouwactiviteiten in aantal veel hoger liggen.

Wegkapen

De KBO geeft aan dat veel koopwoningen door buitendorpsen weggekaapt worden en dat gevoel wordt door andere aanwezigen tijdens de eerste oriëntatiebijeenkomst in Den Draai onderschreven. Alle verenigingen in Zeilberg waren voor die bijeenkomst aangeschreven, want het is echt niet een zaak alleen voor ouderen! Een eventuele doorstroming van ouderen maakt immers ook ruimte voor de jongeren en voor toekomstige woningzoekenden, die nu al weten dat ze straks jarenlang kunnen wachten op een huis en dus noodgedwongen lang bij de ouders zullen moeten blijven wonen. 

De noodzaak was bij alle aanwezigen tijdens het eerste overleg wel duidelijk, maar de gemeente en Bergopwaarts willen meer! Ze willen dat er duidelijk aangetoond wordt waaruit de behoefte bestaat (appartementen, kleinere woningen, betaalbare starters-woningen, etc.). Ook wil men weten waar de Zeilbergse gemeen-schap eventuele woningbouw gerealiseerd wil zien en hoe men dat denkt te kunnen (laten) realiseren. 

Oproep

Daarom ook is de oproep om een werkgroep te formeren die het een en ander in werk zet om de behoeften te inventariseren en om met ideeën te komen die de gemeente en Bergopwaarts moeten overtuigen om inderdaad in actie te komen. De dorpsraad biedt aan om die werkgroep te laten ressorteren onder hun vleugels. Daarmee worden vergadermogelijkheden geboden en onkosten vergoed.

Als u zich geroepen voelt om mee te denken en te strijden voor woningen in Zeilberg, dan kunt u zich melden bij de Dorpsraad Zeilberg. (secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl)

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *