Dodenherdenking Zeilberg 2022

Jaarlijks krijgt de Werkgroep Dodenherdenking Zeilberg ook medewerking van een aantal achtstegroepers en ook jaarlijks gaat (een deel van) de werkgroep met alle leerlingen van groep acht tijdens een fietstocht langs bijzondere locaties in Zeilberg die direct verband houden met de Tweede Wereldoorlog. Op woensdag 11 mei jl. was het weer zover. Voorafgaand aan de fietstocht krijgen de leerlingen in hun klaslokaal een met beelden ondersteunde uitleg over de aanleiding, het verloop en het einde van de oorlog. De leerlingen worden daarbij uitgedaagd interactie te beleven.

Het weer was fantastisch en eenmaal buiten op het schoolplein konden we ze meteen vertellen dat de kerktoren van de Zeilbergse kerk in de oorlog voor vriend, maar ook voor de vijand een mooie observatiepost was. Op de Kulert ging het voornamelijk over de Zeilbergs mensen die daar tijdens de oorlog veel last hadden van de Duitse beschietingen, waarbij slachtoffers te betreuren waren. Maar ook over het Joodse meisje Miki Rinat, in die tijd in de buurt bekend als Marietje Leenders. Zij bracht bij de familie van Rijt in de Kulert veel tijd door bij de dochters Gonda en Marietje van Rijt. Ook Samuel van der Hoeden, de Joodse tandarts uit Amsterdam die bij de familie Van Heijst zat ondergedoken, werd besproken.

De tocht voerde verder door het buitengebied van Zeilberg dat tussen 24 september en 20 oktober 1944 niemandsland was: Zowel de Duitsers als de geallieerden hadden er geen totale controle over, met akelige en vervelende gevolgen voor de families die daar woonden.

Op de Halvemaanweg bij de Familie Janssen zaten enkele Joodse mensen ondergedoken in een kippenhok en verderop op de Daal zat en Joodse rabbijn ondergedoken.

Aan het einde van het niemandsland, bij de Paardekopweg waar toen de Duitsers tot 20 oktober hebben standgehouden, werd uitgelegd hoe de broers Leo en Wim van der Zanden op weg naar huis door mijnen om het leven kwamen en hoe Harrie van den Burgt tijdens een Amerikaanse patrouille vermist raakte.

Na een bezoek aan de bunkers bij de Peelraamstelling, was het tijd voor ijs bij het Toon Kortoomspark. Deze jaarlijkse traktatie van Agrarisch Zeilberg valt bij de kinderen altijd weer prima in de smaak…

De fietstocht werd afgesloten met een bezoek aan de Crisishoeve, waar het verhaal van het verzet en in het bijzonder van Martien van den Einden en Frits de Bruin werd verteld. De allerlaatste stop was bij de boerderij van de familie Van Ooij, waar Guus van Ooij, samen met zijn opa Sjef van Ooij, vertelde wat zich daar allemaal tijdens de oorlog heeft afgespeeld.

Het was de bedoeling van de werkgroep om deze leerlingen bewust te maken van het feit dat in de leefomgeving waarin ze nu leven, niet altijd vrijheid en vrede was. Hierin is men zeker geslaagd! Tenslotte wil de werkgroep dank zeggen aan Agrarisch Zeilberg voor de ‘koude traktatie’; deze was door de leerlingen echt verdiend!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *