Den Draai zoekt nieuw bestuur

Het huidige bestuur van Sociaal Cultureel Centrum Den Draai zoekt gegadigden voor de functie. Zelf gooien ze per 1 juli 2020 de handdoek in de ring.

De bestuurstaken worden op dit moment vervuld door Benny Munsters (secretaris), Kees Witteveen (penningmeester) en Jan en Anita van den Eijnden. De functie van voorzitter is al enige tijd vacant. Behalve dat ze zich terugtrekken uit het bestuur, zullen de van den Eijndens per 1 juli 2020 ook stoppen met het uitbaten van Den Draai. Zij hebben dat dan zes jaar gedaan.

Bijeenkomst
Gisterenavond werd dit in de grote zaal van Den Draai door het huidige bestuur en de Dorpsraad van Zeilberg bekend gemaakt. Alle verenigingen en dorps- en wijkbewoners waren voor deze voorlichtingsavond uitgenodigd. Er waren ongeveer 40 mensen op af gekomen. Na afloop bleken er nog diverse vragen te zijn. Een enkeling vroeg zich af wat er nu gebeurt als het niet lukt om een nieuw bestuur te vormen. Dan zal Den Draai vanaf 1 juli 2020 stoppen te bestaan, meldt Benny Munsters als woordvoerder van het bestuur. Het bestuur wilde deze avond echter niet van dit negatieve scenario uitgaan. De hoop is gevestigd op mensen die er weer de schouders onder willen zetten.

Hoopvol
Na een korte pauze werd in de zaal rondgevraagd wie zich geroepen voelde om in het nieuwe bestuur plaats te nemen. Uiteindelijk meldden zich 5 mensen, niet om meteen in het bestuur te gaan zitten maar om als denk tank te fungeren. Hiermee ligt de toekomst van Den Draai weer helemaal open. Zoals deze avond werd benadrukt, is het aan de gemeenschap Zeilberg om er weer de schouders onder te zetten. Tot nu toe is dat nog altijd gelukt en zou dat deze keer ook weer moeten lukken. De bezoekers gingen dan ook hoopvol gestemd naar huis.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *