Persbericht Dorpsraad Zeilberg m.b.t Openbare Verlichting

Wat vind jij van het nieuwe beleid openbare verlichting?

De straatverlichting in de gemeente Deurne is aan vervanging toe en naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad in 2015 beleid voor de openbare verlichting vastgesteld. Heel in het kort houdt dit nieuwe beleid het volgende in:

•Het grootste deel van de openbare verlichting in parken en buiten de bebouwde kom verdwijnt, behalve bij scherpe bochten en kruisingen.

•Alle verlichting wordt omgevormd naar LED en zal de hele nacht blijven branden.

Het nieuwe beleid heeft daarom grote consequenties voor m.n. het Zeilbergse buitengebied. Wij kunnen ons voorstellen dat het in sommige situaties niet wenselijk is om het nieuwe beleid zomaar door te voeren. Verlichting waarvan wij (de bewoners) het noodzakelijk vinden dat deze blijft bestaan mag worden gecompenseerd door het saneren van verlichting binnen de bebouwde kom.

Omdat de gemeente Deurne eind maart een gedragen plan voor Zeilberg wil voordragen zijn wij benieuwd naar uw inbreng.

– Mogelijk heeft u een wens voor het verwijderen van een lichtpunt uit kostenbesparing of overlast.

– Mogelijk hebt u een wens om juist wél verlichting te plaatsen op een locatie waar deze volgens het nieuwe beleid zou verdwijnen.

Geef al uw opmerkingen of wensen t.a.v. omvormingen of saneringen door aan Dorpsraad Zeilberg.

Dat kan per mail via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl, maar u mag ook een briefje afgeven op het adres Irenestraat 33 of Plaveistoker 4.

Vermeld daarbij duidelijk om welke locatie het gaat. En vergeet ook niet om uw contactgegevens te vermelden, zodat wij hierover met u van gedachten kunnen wisselen. Doe het wel zo snel mogelijk, want het plan moet eind maart al gereed zijn!

De werkgroep zal het wensenlijstje beoordelen en meenemen naar het overleg met de gemeente. Indien nodig zal in de week van 6 maart overleg zijn met de verschillende wijken.

Het gehele beleidsplan vindt U hieronder of op de website van de gemeente Deurne, www.deurne.nl

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *