Beleid openbare verlichting Gemeente Deurne

De straatverlichting in Deurne is aan vervanging toe. Om een goed evenwicht te creëren tussen veiligheid en leefbaarheid, milieubewustheid en kostenbeheersing heeft de gemeente Deurne afgelopen jaar een nieuw beleidsplan opgesteld met betrekking tot de verlichting van de openbare ruimte.

Daarbij is rekening gehouden met de laatste technische ontwikkelingen. Het nieuwe beleidsplan wijkt nogal sterk af van het tot nu toe gevoerde beleid. De gevolgen van het nieuwe beleid voor de verlichting worden omschreven in het beleidsplan dat ook op deze website is gepubliceerd. Hierin kunt u zien wat de mogelijke gevolgen voor u zijn.

Het komt erop neer dat Deurne over relatief veel verlichting beschikt, wat op de lange termijn niet meer betaalbaar zal zijn. Daarom wordt er gesaneerd. Omdat de meeste verlichting verdwijnt in parken en grote delen van het buitengebied zal dat beleid de nodige gevolgen hebben voor Zeilberg.

In principe verdwijnt alle openbare verlichting buiten de bebouwde kom, behalve bij scherpe bochten en kruisingen. Maar mogelijk is ook op andere plaatsen buiten de bebouwde kom (extra) verlichting nodig, bijv. bij bepaalde ontsluitingswegen of fietsroutes. Dat geldt natuurlijk ook voor de bebouwde kom. Op sommige locaties zullen best lichtmasten kunnen verdwijnen, terwijl er op andere locaties misschien extra verlichting nodig is.

De lichtmasten die uiteindelijk zullen blijven staan worden op termijn allemaal vervangen door LED-verlichting. De verlichting wordt dan minder krachtig maar wel egaal waardoor de weg goed zichtbaar blijft. De lampen blijven dan de hele nacht branden.

Overleg met bewoners

In het kader van ‘Deurne koest op eigen kracht’ vraagt de gemeente Deurne inbreng van de bewoners voor het opstellen van het uitvoeringsplan. Dorpsraad Zeilberg zal deze wensen inventariseren en beoordelen om uiteindelijk tot een gedragen plan te komen dat aan de gemeente Deurne kan worden gepresenteerd.

Onderstaand vindt U 2 links naar het gehele beleidsplan in PDF-formaat.

Beleidsplan Openbare Verlichting

Bijlage Beleidsplan Openbare Verlichting

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *