Enquete Drietip Zeilberg

Deze week ontvangen aanwonenden van D’n Drietip een brief met enquête in de bus. Ook op school krijgen leerlingen en ouders de kans om hun mening te delen. De dorpsraad, LEVgroep wijkwerk en wijkbeheer, de wijkagent en KijkuitZeilberg willen er samen met u weer iets moois van maken!