Dorpsraad Zeilberg


‘Doe niet zo ongezellig’

Geslaagde informatieavond!


‘Doe niet zo ongezellig’ klinkt zo onschuldig. Maar vooral voor de jongeren onder ons is alcohol en drugs minder onschuldig dan het lijkt. Op deze manier is het wel moeilijk om ‘nee’ te zeggen. En dat waren veel ouders met ons eens!


Een kleine 200 mensen waren aanwezig op de informatieavond die Dorpsraad Zeilberg had georganiseerd. De meeste jongeren ‘moesten’ mee van hun ouders, maar waren na afloop ook positief over de avond. Door de opzet was er voldoende ruimte voor eigen inbreng en werd het een echte interactieve avond.


Na een warm welkom en een korte inleiding door Hester Dadema (van Helder Theater) – die zorgde voor een vlotte presentatie gedurende de hele avond – werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld: de jongste kinderen kregen een interactieve voorstelling van Helder Theater met aansluitend een demonstratie van Flow Deurne over weerbaarheid. De oudste jongeren gingen in gesprek met een ervaringsdeskundige over zijn indrukkwekkende levensverhaal. Ouders kregen ondertussen praktische voorlichting van Novadic-Kentron over drugsgebruik en hoe daarmee om te gaan. Hier kunt u de presentatie nog eens nalezen. Ook vertelde Helen Nijnens over haar ervaringen met het drugsgebruik van haar vriend die hier uiteindelijk aan is overleden. Tussen de programmaonderdelen door voerde toneelvereniging de Klotlanders herkenbare sketches op en kreeg iedereen een alcoholvrije cocktail aangeboden.


Achteraf hebben wij vernomen dat ook ouders graag het verhaal van de ervaringsdeskundige hadden bijgewoond. Wij overwegen dan ook om hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren. Mocht u hiervoor interesse hebben, geef dat dan door aan secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl.


Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben wij binnenkort overleg met de gemeente over eventuele vervolgacties ten aanzien van het gebruik van drank en drugs onder jongeren. Als dorpsraad Zeilberg overwegen wij vaker soortgelijke informatieavonden te gaan organiseren, ook over andere onderwerpen en voor een andere doelgroep. Hebt u ideeën hierover en/of wilt u zo’n avond mee organiseren? Aarzel dan niet, en geef dat door via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl.


Deze informatieavond werd mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet en (financiële) steun van:

Dorpsraad Zeilberg,

GGD Brabant-Zuidoost,

Novadic-Kentron, link  presentatie

Helder Theater, link

toneelvereniging De Klotlanders,

ZSV,

Jong Nederland Zeilberg,

Harmonie Excelsior,

diverse ervaringsdeskundigen,

Flow Deurne,

gemeente Deurne,

basisscholen,

IVO Deurne,

Stichting Het Vervolg en

Stichting Steun Welzijnszorg. linkPERSBERICHT DORPSRAAD ZEILBERG OPENBARE VERLICHTING


Wat vind jij van het nieuwe beleid openbare verlichting?


De straatverlichting in de gemeente Deurne is aan vervanging toe en naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad in 2015 beleid voor de openbare verlichting vastgesteld. Heel in het kort houdt dit nieuwe beleid het volgende in:


•Het grootste deel van de openbare verlichting in parken en buiten de bebouwde kom verdwijnt, behalve bij scherpe bochten en kruisingen.

•Alle verlichting wordt omgevormd naar LED en zal de hele nacht blijven branden.


Het nieuwe beleid heeft daarom grote consequenties voor m.n. het Zeilbergse buitengebied. Wij kunnen ons voorstellen dat het in sommige situaties niet wenselijk is om het nieuwe beleid zomaar door te voeren. Verlichting waarvan wij (de bewoners) het noodzakelijk vinden dat deze blijft bestaan mag worden gecompenseerd door het saneren van verlichting binnen de bebouwde kom.


Omdat de gemeente Deurne eind maart een gedragen plan voor Zeilberg wil voordragen zijn wij benieuwd naar uw inbreng.


- Mogelijk heeft u een wens voor het verwijderen van een lichtpunt uit kostenbesparing of overlast.

- Mogelijk hebt u een wens om juist wél verlichting te plaatsen op een locatie waar deze volgens het nieuwe beleid zou verdwijnen.


Geef al uw opmerkingen of wensen t.a.v. omvormingen of saneringen door aan Dorpsraad Zeilberg.

Dat kan per mail via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl, maar u mag ook een briefje afgeven op het adres Irenestraat 33 of Plaveistoker 4.


Vermeld daarbij duidelijk om welke locatie het gaat. En vergeet ook niet om uw contactgegevens te vermelden, zodat wij hierover met u van gedachten kunnen wisselen. Doe het wel zo snel mogelijk, want het plan moet eind maart al gereed zijn!


De werkgroep zal het wensenlijstje beoordelen en meenemen naar het overleg met de gemeente. Indien nodig zal in de week van 6 maart overleg zijn met de verschillende wijken.


Het gehele beleidsplan vindt U hieronder of op de website van de gemeente Deurne, www.deurne.nl


BELEID OPENBARE VERLICHTING GEMEENTE DEURNE


De straatverlichting in Deurne is aan vervanging toe. Om een goed evenwicht te creëren tussen veiligheid en leefbaarheid, milieubewustheid en kostenbeheersing heeft de gemeente Deurne afgelopen jaar een nieuw beleidsplan opgesteld met betrekking tot de verlichting van de openbare ruimte.


Daarbij is rekening gehouden met de laatste technische ontwikkelingen. Het nieuwe beleidsplan wijkt nogal sterk af van het tot nu toe gevoerde beleid. De gevolgen van het nieuwe beleid voor de verlichting worden omschreven in het beleidsplan dat ook op deze website is gepubliceerd. Hierin kunt u zien wat de mogelijke gevolgen voor u zijn.


Het komt erop neer dat Deurne over relatief veel verlichting beschikt, wat op de lange termijn niet meer betaalbaar zal zijn. Daarom wordt er gesaneerd. Omdat de meeste verlichting verdwijnt in parken en grote delen van het buitengebied zal dat beleid de nodige gevolgen hebben voor Zeilberg.


In principe verdwijnt alle openbare verlichting buiten de bebouwde kom, behalve bij scherpe bochten en kruisingen. Maar mogelijk is ook op andere plaatsen buiten de bebouwde kom (extra) verlichting nodig, bijv. bij bepaalde ontsluitingswegen of fietsroutes. Dat geldt natuurlijk ook voor de bebouwde kom. Op sommige locaties zullen best lichtmasten kunnen verdwijnen, terwijl er op andere locaties misschien extra verlichting nodig is.


De lichtmasten die uiteindelijk zullen blijven staan worden op termijn allemaal vervangen door LED-verlichting. De verlichting wordt dan minder krachtig maar wel egaal waardoor de weg goed zichtbaar blijft. De lampen blijven dan de hele nacht branden.


Overleg met bewoners


In het kader van ‘Deurne koest op eigen kracht’ vraagt de gemeente Deurne inbreng van de bewoners voor het opstellen van het uitvoeringsplan. Dorpsraad Zeilberg zal deze wensen inventariseren en beoordelen om uiteindelijk tot een gedragen plan te komen dat aan de gemeente Deurne kan worden gepresenteerd.Onderstaand vindt U 2 links naar het gehele beleidsplan in PDF-formaat.


Beleidsplan Openbare Verlichting


Bijlage Beleidsplan Openbare VerlichtingCopyright © All Rights Reserved