Dorpsraad Zeilberg

Dankzij de sponsoring door Agrarisch Zeilberg kan Dorpsraad Zeilberg een aardappelactie organiseren. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijkse terugkerende actie wordt. Dorpsraad Zeilberg zal per jaar bekijken waar de opbrengst aan wordt besteed. Elke vereniging kan daarvoor suggesties indienen via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl.

Dit jaar komt de opbrengst geheel ten goede aan de Zeilbergse gymzaal.

De kinderen van basisschool Zeilberg gaan nieuwe aardappelen (Frieslanders) verkopen, afkomstig van onze eigen lokale ondernemers. Frieslanders zijn kruimige aardappelen die uitermate geschikt zijn voor koken, bakken, frituren en poffen.

De nieuwe aardappelen worden verkocht in zakken van 5 kilo.

Een zak kost € 6,--, maar voor € 10,-- krijgt u twee zakken.

Op de bestellijst van de leerlingen kunt u aangeven hoeveel zakken nieuwe aardappelen u wilt reserveren. U kunt uw bestelling tegen contante betaling ophalen tijdens de dorpsmanifestatie op zondag 25 juni.

Agrarisch Zeilberg heeft een mooie prijs beschikbaar gesteld voor de leerling die de meeste aardappelen heeft verkocht. Ook Dorpsraad Zeilberg stelt enkele mooie prijsjes beschikbaar voor de beste verkopers.

Mocht u de leerlingen van de basisschool gemist hebben, dan kunt u uw bestelling ook doorgeven via secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl. Dat kan tot 4 juni 2017!


Dit jaar zullen er tijdens de Dorpsmanifestatie voor de eerste keer touwtrekwedstijden plaats vinden op de parkeerplaats aan de blasiusstraat. Wie wordt het sterkste team van de Zeilberg.

Een Team bestaat uit 4 personen plus eventueel 1 reserve en 1 coach. Minimum leeftijd is 16 jaar.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er gestreden in 1 of meerdere gewichtsklasses. Dames kunnen natuurlijk ook  meedoen en gemengde teams zijn ook toegestaan.

Deelname kost 5 euro per team  en de Dorpsmanifestatie zal enkele leuke prijzen ter beschikking stellen.

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@dorpsraadzeilberg.nl onder vermelding van de naam van je team, en de namen van de deelnemers in je team.

Ook zal er dit jaar voor de jeugd tot en met 15 jaar een skelter parkoers worden uitgezet op het plein.  Voor degenen die het parkoers het snelste afleggen zal de Dorrpsmanifestatie enkele leuke prijzen ter beschikking stellen.  Deelname is gratis en je mag zovaak proberen als je wil.  Geef je wel ter plekke op zodat iedereen aan de beurt kan komen


Copyright © All Rights Reserved

Marktmeester en drijvende kracht van de Dorpsmanifestatie is Peter van der Schaaf.

Voor het reserveren van kramen en informatie betrreffende de Dorpsmanifestatie kunt U bij hem terecht. Standhouders uit het verleden zullen zeer binnekort van hem weer bericht ontvangen met info over de DM 2017.

Voor meer informatie kunt U ook direct contact opnemen met Peter

telefoon: 06-44870277 / 0493-316672   of email:  marktmeester@dorpsraadzeilberg.nl

download inschrijf formulier :    algemeen   of  inwoners zeilberg

Al sinds jaar en dag organiseert de werkgroep Dorpsmanifestatie Zeilberg in Juni de gezelligste braderie van Deurne.

Vele tientallen kramen staan opgesteld aan de Zeilbergsestraat en Blasiusstraat, varierend van professionele marktverkopers, die van heinde en ver naar de Zeilberg komen tot entousiaste Zeilbergers, die hun producten en/of diensten voor U hebben uitgestald.

Dit alles natuurlijk vergezeld van vele eet en drink gelegenheden, waaronder een gezellige tent met terras waar U onder het genot van een biertje het geheel kunt gadeslaan. Ook zijn er diverse locaties waar live-muziek wordt gespeeld en zijn er enkele atracties voor kinderen her en der opgesteld, zoals bijvoorbeeld een draaimolen, springkussen, bungie-jump en kop van jut.

Dit jaar staat de Dorpsmanifestatie in het teken van de nieuwe gymzaal in Den Draai.

Onder het motto "Kom in beweging voor de gymzaal" zijn er diverse extra activiteiten gepland, zoals skelter en touwtrek wedstrijden, en een aardappelactie gesponsord door Agrarisch Zeilberg.   Meer info vindt U hieronder.